LT | EN
 • Parduodami VšĮ Kultūros paveldo akademija leidiniai

  Publikuota gegužės 16, 2014 - Mokslinė veikla

  discoveries_in_lithuaniaŠiame leidinyje anglų kalba pristatoma Lietuvos archeologijos istorija nuo seniausių laikų iki XX a. Knygoje detaliai aprašyti ir iliustruoti svarbiausių archeologinių objektų Lietuvoje tyrimų rezultatai.

  Knygos turinys (anglų k.)

  Sudarytojai: doc. dr. Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis, Eglė Marcinkevičiūtė

  Spaustuvė “BALTOprint”. 2016

  Kaina 25 Eur

   .

  .

  Dubingiu-mikroregionasMonografijoje pristatomas tyrimas, atliktas vykdant projektą “Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis” (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037), finansuojamą iš Europos Sąjungos fondų lėšų pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto “Tyrėjų gebėjimų stiprinimas” VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonę “Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)”.

  Autoriai: prof. dr. Albinas Kuncevičius, prof. dr. Rimvydas Laužikas, prof. dr. Rimantas Jankauskas, Renaldas Augustinavičius, Ramūnas Šmigelskas

  Spaustuvė “Petro ofsetas”. 2015

  .

  Senojo Panevėžio kapinių palikimasŠiuo leidiniu „Senojo Panevėžio kapinių palikimas. XVI a. pr. – XVII a. II p. archeologinių radinių katalogas“ maloniajam skaitytojui pristatomi 2011-2012 m. senųjų Panevėžio miesto kapinių archeologinių ir antropologinių tyrimų rezultatai.

  Tai pirmasis leidinys, iliustruojantis Panevėžio miesto XVI – XVII a. bendruomenės materialinį palikimą istoriniu, archeologiniu ir antropologiniu aspektais. Leidinį sudaro keturi skyriai. Pirmajame skyriuje pristatomas dabartinio Panevėžio miesto užuomazga buvęs Senasis Panevėžys, jo istorinė raida XVI-XVIII a. Antrasis skyrius skaitytoją supažindina su Panevėžio miesto senųjų kapinių teritorijoje vykusiais archeologiniais tyrimais, eiga ir rezultatais. Trečiąjį skyrių parengęs antropologas Šarūnas Jatautis pateikia ne tik atlikto antropologinio tyrimo metu gautus skaičius bei statistiką, bet ir leidžia pažvelgti į XVI-XVII a. senamiestiečių kasdienybę iš antropologinės perspektyvos. Galiausiai ketvirtajame skyriuje pateikiamas 2011 m. archeologinių tyrimų metu įkapių bei radinių katalogas ir kelių informatyviausių bei įvairialypiškiausių kapų įkapių nuotraukų rinkinys.

  Autorė: Asta Gerbutavičiūtė

  S. Jokužio leidykla-spaustuvė. 2013

  Kaina 6.31 Eur

  Mokomąja knyga „Atminties ženklai: Radvilos“ maloniajam skaitytojui pristatoma Radvilų giminės genealogija, valstybinė veikla, menų ir mokslų mecenavimas, fundacijos, kolekcionavimas ir istorija.

  Edukacinis leidinys skirtas įvairaus amžiaus vaikams, kuris padės įdomiai ir netradiciškai atskleisti išskirtinius šios giminės iškilių atstovų nuopelnus Lietuvos valstybingumo raidai, meniniam bei kultūriniam paveldui. Knygos autoriai pateikia žymiausių Radvilų giminės žmonių gyvenimo aprašymus, įdomius biografinius faktus bei Radvilų sąsajas su šiuolaikine kultūra. Aprašytos svarbiausios Radvilų rezidencijos, skiriant dėmesio ir kasdieniniam gyvenimui jų dvaruose. Greta aprašymų pateikiama įvairios ikonografinės medžiagos. Knyga užbaigiama metodiniais pasiūlymais mokytojams, kurie norėtų su savo mokiniais aplankyti Radvilų dvarus, Radvilų tematikos ekspozicijas muziejuose, keliauti Radvilų pėdsakais. Medžiaga pateikiama lengva, žaisminga, įtaigia forma – informacija turėtų būti suprantama ir jaunimui, ir senjorams, siekiant pasiekti kuo įvairesnę auditoriją.

  Autoriai: doc. dr. Rimvydas Laužikas, Anželika Laužikienė

  S. Jokužio leidykla-spaustuvė. 2012

  Kaina 4.34 Eur

  Kolektyvine monografija “Radvilų rūmai Dubingiuose” maloniajam skaitytojui pristatomi 2005-2011 m. Dubingių piliavietės buvusių rūmų vietos tyrimų ir paveldotvarkos tyrimų rezultatai.

  Pirmame šios monografijos skyriuje pristatomi Dubingių mikroregiono gyvenamųjų vietų ir administracinių ribų raidos tyrimo rezultatai. Antrame skyriuje apžvelgiami istorikų darbai apie Dubingius ir šios piliavietės raida remiantis istoriniais ir archeologiniais duomenimis. Trečiame skyriuje “Radvilų rūmai Dubingiuose” pristatoma jų raida, žinios apie Dubingių rūmus istoriniuose šaltiniuose, archeologinių tyrimų rezultatai, ten surastų rūmų mūro liekanų ir radinių mokslinis vertinimas. Ketvirtame knygos skyriuje analizuojamas diduomenės kasdienybės gyvenimas. Kitame skyriuje pateikiama trumpa paminklosauginė archeologų atkasto paminklo išsaugojimo ir restauravimo istorija, būsimo muziejaus projektai ir jo statybos istorija.

  Autoriai: prof. dr. Albinas Kuncevičius, doc. dr. Rimvydas Laužikas, Ramūnas Šmigelskas, Indrė Rutkauskaitė

  Vilniaus universiteto leidykla. 2011

  Kaina 7.24 Eur

  Šia kolektyvine monografija “Radvilų tėvonija Dubingiuose” maloniajam skaitytojui pristatoma 2003-2009 m. Dubingių piliavietės buvusių bažnyčių vietos ir 2004 m. atrasto Radvilų giminės antrinio kapo mokslinių tyrimų bei paveldotvarkos rezultatai.

  Pirmame skyriuje apžvelgiama Dubingių piliavietės ir Radvilų giminės reikšmė Lietuvos istorijai. Antrame skyriuje apžvelgiama Dubingių piliavietės istorija, daugiausia dėmesio skiriama čia buvusioms bažnyčioms. Trečias skyrius skirtas archeologinių buvusių bažnyčių vietos tyrimų rezultatų analizei. Ketvirtame monografijos skyriuje “Surasto Radvilų grupinio kapo palaikų identifikavimas” pristatomi Radvilų kapavietės suradimo ir palaikų identifikavimo tarpdisciplininių tyrimų rezultatai. Tai archeologiniai, antropologiniai, istoriniai, menotyriniai, DNR tyrimai, cheminė ir fizikinė analizė, kaukolių ir portretų sugretinimas. Penktame skyriuje “Laidosena Dubingiuose”, naudojant informacinę paradigmą, analizuojami kitų bažnyčios aplinkoje rastų kapų duomenys. Paskutiniai monografijos skyriai skirti metodologijai ir paveldo tvarkybai.

  Autoriai: prof. dr. Albinas Kuncevičius, prof. dr. Rimantas Jankauskas, doc. dr. Rimvydas Laužikas, Daina Stankevičiūtė, Indrė Rutkauskaitė

  Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009

  Kaina 2.89 Eur (tiražas išparduotas)

  Leidinius galite užsisakyti telefonu: (8-5) 261 9886, +37061381889 arba el. paštu: zilinskaite.agne@gmail.com