LT | EN

Archeologinių tyrimų paslaugos

VšĮ Kultūros paveldo akademija atlieka detaliuosius archeologinius tyrimus, žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir archeologinius žvalgymus.

Archeologinius tyrimus VšĮ Kultūros paveldo akademija vykdo:

 • Senamiesčiuose, miestų ir miestelių centruose, dvaruose, etnografinėse sodybvietėse, buvusių malūnų ir kitų pramoninių objektų vietovėse, kapinėse;

 • Archeologinio paveldo objektuose ir jų apsaugos zonose: piliakalniuose ir kituose gynybiniuose įtvirtinimuose, laidojimo (pilkapynai, kapinynai ir kt.) ir lobių vietose;

 • I ir II pasaulinio karo objektuose: masinėse kapavietėse, bunkeriuose ir kt.

 Dėl archeologinių tyrimų prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

Archeologas Rimantas Kraujalis
tel. (370 5) 2619886, mob.tel. +37068734696
el. paštas: kraujalis.rimantas@gmail.com

Archeologas Tauras Poška
tel. (370 5) 2619886, mob.tel. +37068787212
el. paštas: tauras.poska@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

VšĮ Kultūros paveldo akademija archeologų vykdytų archeologinių tyrimų sąrašas:

 • Levizarų pilkapio vietoje ir jo aplinkoje (Utenos r.) archeologiniai tyrimai 2014 m. (Tyrimų vadovas – Ignas Sadauskas, žr. plačiau apie tyrimus)

 • Glaudžių kapinyno teritorijoje ir jo aplinkoje (Plungės r.) archeologiniai tyrimai 2014 m. (Tyrimų vadovas – Justinas Račas, žr. plačiau apie tyrimus)

 • Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais teritorijoje, Medininkų (Aušros) – Subačiaus vartų gynybinės sienos dalies aplinkoje, Subačiaus ir Šv. Dvasios g. sankryžoje, gynybinės sienos restauravimo darbų vietose archeologiniai tyrimai 2014 m. (Tyrimų vadovas – Ignas Sadauskas)

 • Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriaus, adresu Bažnyčios g. 2, Raseiniuose, teritorijos tvarkymo projekto darbų vietose archeologiniai tyrimai 2014 m. (Tyrimų vadovas – Justinas Račas, žr. plačiau apie tyrimus)

 • Nemėžio dvaro sodybos fragmentų apsaugos zonoje (Vilniaus r.) spėjamų pastatų vietose archeologiniai tyrimai 2014 m. (Tyrimų vadovas – Justinas Račas)

 • Vilniaus piliavietės vad. Gedimino kalnu tvarkybos darbų vietose archeologiniai tyrimai 2013-2014 m. (Tyrimų vadovai – Albinas Kuncevičius ir Ramūnas Šmigelskas, žr. plačiau apie tyrimus)

 • Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais teritorijoje, adresu J. Basanavičiaus g. 15, Vilniuje, suprojektuotos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės statybos vietoje archeologiniai tyrimai 2013-2014 m. (Tyrimų vadovai – Ignas Sadauskas ir Ramūnas Šmigelskas, žr. plačiau apie tyrimus 2013 ir 2014 m.)

 • Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorijoje, adresu Antakalnio g. 25, Vilniuje, Penktojo ligoninės pastato restauravimo darbų vietose ir jo aplinkoje naujai atrastų vienuolių trinitorių kapinių archeologiniai tyrimai 2013-2014 m. (Tyrimų vadovai – Ignas Sadauskas ir Ramūnas Šmigelskas, žr. plačiau apie tyrimus 2013 ir 2014 m.)

 • Dubingių Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios šventoriaus statinių komplekso teritorijoje (Molėtų r.) suprojektuotų naujų inžinerinių tinklų tiesimo vietose archeologiniai tyrimai 2013 m. (Tyrimų vadovai – Albinas Kuncevičius ir Ramūnas Šmigelskas)

 • Jašiūnų dvaro sodybos teritorijoje (Šalčininkų r.) restauravimo ir pritaikymo turizmui projekto darbų vietose archeologiniai tyrimai 2013 m. (Tyrimų vadovė – Agnė Žilinskaitė, žr. plačiau apie tyrimus)

 • Valkininkų miestelio istorinės dalies teritorijoje (Varėnos r.) suprojektuotos naujos elektros kabelio trasos tiesimo vietose archeologiniai tyrimai 2013 m. (Tyrimų vadovas – Ignas Sadauskas)

 • Žemaičių Kalvarijos kapinyno, vad. Žvizdro kalnu, teritorijoje (Plungės r.) suprojektuotų naujų inžinerinių tinklų tiesimo vietose archeologiniai tyrimai 2012 – 2013 m. (Tyrimų vadovė – Asta Gerbutavičiūtė, žr. plačiau apie tyrimus 2012 ir 2013 m.)

 • Alsėdžių miestelio istorinės dalies teritorijoje (Plungės r.) suprojektuotų naujų inžinerinių tinklų tiesimo vietose archeologiniai tyrimai 2012 – 2013 m. (Tyrimų vadovė – Asta Gerbutavičiūtė, žr. plačiau apie tyrimus 2012 ir 2013 m.)

 • Ylakių miestelyje (Skuodo r.) suprojektuotų naujų inžinerinių tinklų tiesimo vietose archeologiniai tyrimai 2012 – 2013 m. (Tyrimų vadovė – Agnė Žilinskaitė, žr. plačiau apie tyrimus)

 • Žemaičių Kalvarijos miestelyje (Plungės r.) suprojektuotų naujų inžinerinių tinklų tiesimo vietose archeologiniai tyrimai 2012 – 2013 m. (Tyrimų vadovė – Asta Gerbutavičiūtė, žr. plačiau apie tyrimus)

 • Gegrėnų piliakalnių I ir II teritorijoje ir apsaugos zonoje (Plungės r.) tvarkymo ir pritaikymo turizmui projekto darbų vietose archeologiniai tyrimai 2012 m. (Tyrimų vadovė – Agnė Žilinskaitė)

 • Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais teritorijoje, adresu Žygimantų g. 1, Vilniuje, suprojektuoto laikino knygų saugyklos pastato statybos vietoje archeologiniai tyrimai 2012 m. (Tyrimų vadovai – Ramūnas Šmigelskas ir Ignas Sadauskas, žr. plačiau apie tyrimus)

 • Šeduvos senojo miesto vietos teritorijoje (Radviliškio r.) suprojektuotos naujos plačiajuosčio telekomunikacijų tinklo trasos tiesimo vietose archeologiniai tyrimai 2012 m. (Tyrimų vadovė – Agnė Žilinskaitė, žr. plačiau apie tyrimus)

 • Bėčionių piliakalnio, esančio Dieveniškių istoriniame regioniniame parke (Šalčininkų r.), tvarkymo ir pritaikymo turizmui projekto darbų vietose archeologiniai tyrimai 2012 m. (Tyrimų vadovas – Ramūnas Šmigelskas, žr. plačiau apie tyrimus)

 • Senųjų Panevėžio miesto kapinių archeologiniai tyrimai 2011 – 2012 m. (Tyrimų vadovė – Asta Gerbutavičiūtė, žr. plačiau apie tyrimus 2011 ir 2012 m.)

 • Luponių piliakalnio papėdės gyvenvietės teritorijoje ir jo apsaugos zonoje (Šiaulių r.) suprojektuotos naujos elektros kabelio trasos tiesimo vietose archeologiniai tyrimai 2011 m. (Tyrimų vadovas – Ramūnas Šmigelskas, žr. plačiau apie tyrimus)

 • Pašiaušės jėzuitų kolegijos vietoje (Kelmės r.) bendruomenės namų įrengimo ir suprojektuotų naujų inžinerinių tinklų tiesimo vietose archeologiniai tyrimai 2010 m. (Tyrimų vadovas – Ramūnas Šmigelskas, žr. plačiau apie tyrimus)

 • Buvusios evangelikų reformatų bažnyčios bei Radvilų rūmų griuvėsių Dubingių piliavietėje (Molėtų raj.) moksliniai archeologiniai tyrimai 2003 – 2014 m. (Tyrimų vadovai – Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas, Gintautas Striška, Daina Stankevičiūtė ir Ramūnas Šmigelskas, žr. plačiau apie tyrimus 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20112013 ir 2014 m.)

 • Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinių, esančių Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos stadione, adresu Respublikos g. 47, archeologiniai tyrimai 2005 ir 2010 m. (Tyrimų vadovai – Albinas Kuncevičius, Daina Stankevičiūtė, Ramūnas Šmigelskas ir Asta Gerbutavičiūtė, žr. plačiau apie tyrimus 2005 ir 2010 m.)