LT | EN
 • Medinio kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų metodinės atmintinės

  Publikuota gruodžio 6, 2021 - Naujienos, Projektai

  2021 m. VšĮ Kultūros paveldo akademija įgyvendino projektą “Medinio kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų metodinės atmintinės”, kurio metu buvo siekiama atnaujinti 2013 m. VšĮ Kultūros paveldo akademijos, Kultūros paveldo departamento ir Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos parengtas 5-ias atmintines – praktinius patarimus, aiškinančius tinkamas medinių pastatų ir jų aplinkos elementų restauravimo ir konservavimo galimybes. 

  2021 m. buvo vykdomas metodinės medžiagos tekstų atnaujinimas, pildymas, naujos iliustracinės medžiagos atrinkimas, sukurti nauji vizualiniai sprendimai. O taip pat nuspręsta atnaujinti ir  atmintinių temų koncepciją, pateikti naujas aktualias temas. Atmintinių turinyje didelis dėmesys yra skiriamas medinių kultūros paveldo statinių tvarkybos ar tvarkymo darbams, įvairioms statinio konstrukcijoms nuo grindų iki stogo, taip pat pastarojo dangoms. Pateikiama aktuali teisinė informacija, o aktyvios ir lengvai panaudojamos nuorodos į aktualius teisės aktus, leidinius ar kitą reikalingą metodinę informaciją suteiks galimybę lengvai gauti papildomų žinių ar duomenų.


  Parengtos atmintinės:

  1. Atmintinė vykdančiam tvarkybos darbus nekilnojamojo kultūros paveldo objekte arba atliekančiam tvarkybos darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje. TEISINĖ INFORMACIJA.
  2. Medinių kultūros paveldo statinių STOGŲ DENGIMO atmintinė.
  3. Medinių kultūros paveldo statinių konstrukcijų atmintinė. SIENOS, SIJOS, GRINDYS, LUBOS.
  4. Medinių kultūros paveldo statinių atmintinė. STOGO KONSTRUKCIJOS.
  5. Medinių kultūros paveldo statinių TVARKYMO atmintinė.

  Vienas iš projekto tikslų – užtikrinti laisvą ir nuolatinę prieigą internete naudotis atmintinėmis (pdf formatu), todėl tikimasi, kad šių atmintinių sklaida bus plati ir pasieks plačią jų tikslinę auditoriją: meistrus, tyrėjus, architektus, paveldosaugininkus, restauratorius, tvarkybos darbų vadovus ir vykdytojus, medinių pastatų valdytojus ir savininkus bei kitus.

  Projekto tikslais taip pat buvo siekiama, jog ši metodinė informacija taip pat būtų aktuali mokymų, seminarų metu. Atmintinės skaitmeniniame formate užtikrins nuolatinę jos sklaidą ir prieinamumą. Tikimasi, jog leidiniai taip pat prisidės prie amatininkystės tradicijos aktualizavimo, stiprins nuostatą, kad mediniai pastatai yra saviti, vertingi ir įdomūs pažinti bei išsaugoti. O taip pat taps prevencine priemone, skatinančia tvarkybos darbus atlikti teisingai, taip išsaugant pastatus ateities kartoms.

  Projektą dalinai finansavo
  Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos