LT | EN

Kitos paslaugos

Viešoji įstaiga Kultūros paveldo akademija organizuoja mokymų kursus pagal statybinių bei projektavimo įmonių pateiktas paraiškas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo specialisto atestatui gauti. Pagrindinis mokymo kursų tikslas – patikrinti specialistų, kurių profesinės veiklos rezultatai ir sprendimai lemia nekilnojamojo kultūros paveldo išlikimą, jo vertės požymius bei autentiškumą, kvalifikaciją, praktinę veiklą, profesinį patyrimą, nustatyti jų atestuojamos veiklos rūšis, sritis, specializacijas bei skatinti kvalifikacijos kėlimą, o taip pat apsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą nuo nekompetetingos ir nekvalifikuotos veiklos pasekmių.

Paraiškų sudėtis ir pateikimo tvarka Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Mokymų kursų medžiaga

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto atmintinė specialistams, siekiantiems gauti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atestatus, suteikiančius teisę rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus ir vadovauti tokiems darbams.

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programos projektas „Medinio Lietuvos paveldo išsaugojimo ir senųjų amatų profesijų atstovų mokymo aktualizavimas“:

Švedijos valstybinio kultūros vertybių apsaugos departamento medžiaga lietuvių kalba:

Medinė architektūra, tyrimai ir gaisrų prevencija:

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis: Indrė Rutkauskaitė
tel./faks. (370 5) 2619886, mob.tel. +37068413902, el.paštas: indre.rutkauskaite@vda.lt