LT | EN
 • Įgyvendintas 2014 m. projektas „Medinio Lietuvos paveldo išsaugojimo ir senųjų amatų profesijų atstovų mokymo aktualizavimas”

  Publikuota liepos 30, 2014 - Uncategorized

  Tęstinis VšĮ Kultūros paveldo akademijos projektas Medinio Lietuvos paveldo išsaugojimo ir senųjų amatų profesijų atstovų mokymo aktualizavimas – baigė 2014-ųjų metų misiją.

  2014 m. birželio 16-20 d. Kuliuose (Plungės r. sav.) suorganizuoti teoriniai ir praktiniai mokymo kursai, skirti puoselėti sparčiai nykstantį Lietuvos medinį paveldą. Teorinė mokymo kursų dalis skirta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teisės aktų ir jų taikymo bei tvarkybos (konservavimo, restauravimo) metodikų temoms nagrinėti. Praktinėje mokymo kursų dalyje buvo vykdomi Kulių kapinių koplyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1536) restauravimo ir konservavimo darbai, siekiant išsaugoti, atgaivinti ir puoselėti šių sakralinių paminklų kūrimo, statybos ir tvarkymo tradicijas.

  XVIII a. pab. – XIX a. pr. aštuonkampio formos plano medinė Kulių koplyčia – unikalus architektūros paminklas. Koplyčios tvarkybos darbų metu buvo vykdomas suirusios stogo dangos (skiedrų) ardymas bei 4-ių sluoksnių skiedrų (malksnų, skalų) dangos atkūrimas, sudūlėjusių rąstinių konstrukcijų keitimas. Sutvarkytas ir restauruotas nedidelis apskardintas bokštelis su kalto metalo kryžiumi. Visi tvarkybos darbai buvo atlikti pagal senąsias tradicijas, visos koplyčios konstrukcijos nuvalytos, esant poreikiui – protezuotos, impregnuotos ir galiausiai perdažytos. Praktinio seminaro metu taip pat buvo nagrinėjamas konservavimo ir restauravimo darbų pagrindimas, medžiagų suderinamumas, restauravimo procesų grįžtamumas.

  Darbus vainikavo ir netikėta staigmena. Koplyčios bokštelyje aptiktas stiklinis butelis su 1923 m. ranka rašytu Igno Liutikos laišku ateities kartoms, tvarkysiančioms koplyčią. Iš laiško sužinome, kad minėtais metais buvo tvarkytas koplyčios bokštas, darbus finansuojant Ignui Masiliauskui ir Juozui Grikštui, koplyčią pašventino tuometinis Kulių klebonas St. Durskis. Laišką ateičiai palikome ir mes.

  Visą savaitę ties Kulių koplyčia dirbo įvairių sričių specialistai (senųjų amatų meistrai, tyrėjai, architektai, statybų vadovai, statybininkai) iš Telšių, Rietavo, Tauragės ir Mažeikių rajonų. Prie projekto taip pat mielai prisijungė ir Plungės bei Mažeikių rajono savivaldybių atstovai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinio padalinio darbuotojai, UAB „Skiedra ir Ko“ įmonės darbuotojai.

  Kasmet šio projekto įgyvendinimas vysto neformalųjį švietimą apie medinį kultūros paveldą kaip svarbią Lietuvos kultūros paveldo dalį. Aktualizuoja ir išlaiko amatininkystės tradicijas bei suteikia galimybę mokymo kursų dalyviams pagilinti ne tik teorines žinias, bet ir praktinius įgūdžius. Taip pat tvarkomi autentiški, saviti, turintys architektūrinę vertę mažosios medinės architektūros objektai. Tikslas – išsaugoti ir tęsti jau 6 metus gyvuojančią tradiciją, suburti amatininkus profesionalus ir mėgėjus gelbėti, atkurti ir aktualizuoti sparčiai nykstančius Lietuvos medinio kultūros paveldo objektus!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba prie LR Kultūros ministerijos bei Vilniaus dailiųjų amatų asociacija.

  Daugiau informacijos apie projektą teirautis: VšĮ Kultūros paveldo akademija programų koordinatorė Agnė Žilinskaitė, tel.: 85 261 98 86, el. paštas: zilinskaite.agne@gmail.com