LT | EN
 • Seminarų ciklas jaunimui „Senosios Lietuvos valstybingumo centrai“

  Publikuota spalio 22, 2018 - Projektai

   

  2018-uosius metus paskelbus Europos kultūros paveldo metais VšĮ Kultūros paveldo akademija siekia prisidėti prie visoje Europoje vyksiančių renginių, per kuriuos atskleidžiama ir populiarinama kultūros paveldo įvairovė, akcentuojant šios sklaidos reikšmę jaunimui, motyvuotai besidominčiam Lietuvos istorija ir kultūros paveldu, bei organizuojant išskirtinai jiems skirtą motyvacinių edukacinių  seminarų ciklą „Senosios Lietuvos valstybingumo centrai“.

  Projektas kviečia atkreipti dėmesį į didžiųjų miestų periferijose esančius istoriškai reikšmingus kultūros paveldo objektus, jų pristatymo, sklaidos ir pažinimo spragas jaunuomenės tarpe. Projekto tikslas – vykdyti motyvuoto istorinės bei archeologinės pakraipos jaunimo neformalius kultūros paveldo bei archeologijos srities mokymus.

  Chronologinė ir geografinė seminarų ciklo erdvė – Senosios Lietuvos valstybingumo centrai Kernavėje, Senuosiuose Trakuose ir Dubingiuose, jų formavimasis, raidos dinamika, tarpdisciplininių tyrimų rezultatai ir jų panaudojimas, objekto pritaikymo šiandienos lūkesčiams gerosios/blogosios patirtys. XIII-XVII a. svarbiausiuose Lietuvos valstybės administraciniuose centruose vyko didžiuliai aplinkos, kultūros, politikos formavimo darbai, demonstruojantys valdančiosios dinastijos potencialą ir mąstą. Kernavėje, Senuosiuose Trakuose, Dubingiuose kūrėsi naujos pilys ir gyvenvietės šalia jų, Senuosiuose Trakuose statoma viena seniausių mūrinių pilių Lietuvoje, Dubingiuose kuriamas Radvilų ir evangelikų-liuteronų kultūros židinys.

  Pirmasis seminaras, kuris vyks š.m. spalio 24 d., vyresniųjų klasių moksleivius kvies išsamiau pažinti Senųjų Trakų bei Kernavės istoriją. Senuosiuose Trakuose moksleivių laukia teorinės paskaitos apie archeologijos mokslą bei Senųjų Trakų archeologinius tyrimus, ekskursija piliavietėje su jos ilgamečiais tyrėjais-archeologais bei edukacinis užsiėmimas „Senųjų Trakų archeologinė keramika“, kurios metu projekto dalyviai patys turės galimybę gaminti archeologinių tyrimų metu rastų koklių ar keramikos indų kopijas. Antroji seminaro dalis skirta Kernavei ir jos archeologiniam paveldui. Čia moksleivių laukia pamoka-diskusija „Lietuvos valstybingumo ištakos: Kernavė“, apsilankymas Kernavės archeologinės vietovės muziejaus fonduose bei restauravimo laboratorijoje, kur bus sudaryta galimybė praktiškai atlikti kai kuriuos archeologinių radinių (metalo, keramikos) pirminio konservavimo darbus. Seminarą vainikuos beržo tošies ornamentavimo edukacinis užsiėmimas muziejinėje ekspozicijoje po atviru dangumi (pagal archeologinių tyrimų duomenis atkurtose XIII– XIV a. Kernavės amatininkų sodybose).

  Antrasis seminaras š.m. lapkričio 8 d. moksleivius kviečia susiburti Dubingiuose, kur ilgamečiai piliavietės bei viso mikroregiono tyrėjai pristatys Radvilų tėvonijos istoriją, tyrimus, būdus istoriją įprasminti bei išsaugoti. Programoje dalyvių laukia ir įdomybės: paskaita „Virtuvė Lietuvoje: nuo didžiųjų kunigaikščių iki Dubingių Radvilų“, povandeninės archeologijos atradimai bei 2 edukaciniai praktiniai užsiėmimai „Senoji odininkystė“ bei „Knygrišystė“, atskleidžiantys to meto kultūrą praktinės veiklos pagalba.

  Sėkmingai įgyvendinus projekte numatytas veiklas tikimasi jaunimo tarpe suaktyvinti domėjimąsi Dubingių, Kernavės ir Senųjų Trakų kultūriniais objektais, formuojant naują, patrauklų jų įvaizdį, atskleidžiant jų nevienalytiškumą, galimybes ir ateities tyrimų perspektyvas. Įvairiomis praktinėmis ir teorinėmis veiklomis tikimasi atskleisti šiandienines mokslo galimybes, paskatinti domėtis, tirti, studijuoti krašto istoriją, aktyviai dalyvauti puoselėjant kultūrinį turizmą.

  Projektą dalinai finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

  Daugiau informacijos apie vykdomą projektą teirautis:  VšĮ Kultūros paveldo akademija programų koordinatorė Agnė Žilinskaitė, mob. tel.: 861381889, el. paštas: zilinskaite.agne@gmail.com